Voorwaarden

Gelieve te lezen alvorens u gebruik maakt van de OnlineCasinoAdvice.nl website.

Dienst:

U treft instructionele, spelgerelateerde, inhoud op onze website, alsmede inhoud met vermaak als doeleinde.

Niet-Commercieel Gebruik:

De inhoud van onze website is alleen bestemd voor prive- en niet commercieel gebruik. Elke vorm van verkoop of overdracht aan anderen, of reproductie met commerciële verspreiding als doel, is streng verboden. Leden zijn verantwoordelijk voor alles wat er met hun account gebeurt, gewenst of niet.

Schadevergoeding:

U, het lid, houdt Online Casino Advice veilig en vergoedt ons bedrijf en partners/vennoten van Online Casino Advice voor schade, verlies of kosten inclusief advocaatskosten en kosten als gevolg van het gebruik van de Dienst door Leden.

Beperking van de Aansprakelijkheid:

Online Casino Advice stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verloren winst, geleden verlies of gebruiksverlies ontstaan uit of gerelateerd aan het gebruik van of de informatie op deze website.

"Zoals Het Is" Disclaimer:

Deze site en het omvatte materiaal worden aangeboden "zoals het is" zonder enige vorm van garantie, ofwel uitgedrukt of geïmpliceerd. U accepteert uitdrukkelijk dat het gebruik van deze site, inclusief al haar inhoud, data of gedownloade of bezochte software van deze website geheel op eigen risico is.

Inhoud Van Derden:

Deze website bevat mogelijk links en andere informatie naar en/of over derden. Online Casino Advice is op geen manier verantwoordelijk voor deze inhoud. Online Casino Advice aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op wie dan ook, wat deze inhoud betreft.

Onderbrekingen:

Online Casino Advice is gerechtigd om haar Dienst aan te passen of te stoppen met of zonder dit te melden aan haar Leden. Online Casino Advice kan ononderbroken toegang tot de website niet garanderen. Leden erkennen dat toegang tot onze website ten slechte kan worden gedaan door factoren of omstandigheden buiten onze macht.

Beëindiging:

Online Casino Advice is gerechtigd om de dienst voor een lid op elk moment te schorsen of beëindigen.

Ongeldigheid:

Als een voorwaarde van deze overeenkomst onjuist blijkt te zijn onder toepasbaar statuut van de rechtsstaat, dan wordt deze tot die strekking verworpen geacht, terwijl het restant van de overeenkomst uitvoerbaar blijft.

Copyright/Handelsmerk Disclaimer:

Delen van het materiaal op deze website mogen op geen enkele manier worden gereproduceerd of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Online Casino Advice. Door het blijven gebruiken van deze website, geeft u aan dat u bekend bent en toestemt met deze voorwaarden.